CASO PROPINODUTO Nonato Bandeira nega ter ocultado ou destruído provas para beneficiar integrantes do esquema